5 kroków do budowy efektywnego i zmotywowanego zespołu

26.04.2022

Czy wiesz, że to od efektywności Twojego zespołu często zależy sukces sprzedażowy Twojego sklepu? Czy wiesz, że zmotywowany zespół pracuje szybciej i wydajniej? Dowiedz się, jak w 5 prostych krokach zbudować swój zespół marzeń!

1. REKRUTACJA I ATMOSFERA

Zadbaj o staranną selekcję pracowników i atmosferę pracy. Pracodawca, który chce posiadać zaangażowanych i efektywnych pracowników, powinien zacząć od właściwego procesu selekcji. Odpowiednie kwalifikacje są punktem wyjścia każdej rekrutacji, ale nie można zapominać o cechach osobistych kandydatów – warto zwracać uwagę m.in. na ich motywację do pracy czy odpowiedzialność.

Ważnym elementem w tym obszarze jest również sposób zatrudnienia pracownika – tak, aby czuł się on zaopiekowany na każdym etapie rekrutacji i adaptacji w nowym miejscu pracy.
Poziom zaangażowania pracownika zależy również od jego świadomości, że to, co robi, ma sens i jest potrzebne. Pracownik powinien czuć się w pracy bezpiecznie.

Na wysoką efektywność pracownika wpływają również interakcje zachodzące zarówno w zespole, jak i między nim a pracodawcą. Atmosfera w miejscu pracy mocno przekłada się na produktywność (czyli lepsze wykorzystanie czasu pracy) pracowników czy wizerunek całego przedsiębiorstwa.

2. MOTYWACJA PRACOWNIKÓW

Wysoka motywacja pracowników jest kluczem do sukcesu. Motywowanie ludzi do efektywnej pracy oraz zwiększanie ich zadowolenia z pracy są głównymi wyzwaniami, z jakimi muszą się dziś zmierzyć pracodawcy.

Sami – jako konsumenci – bywamy pokrzywdzeni podczas obsługi z powodu niezadowolenia pracownika, np. niewłaściwie reaguje on na nasze prośby czy sprzedaje nam „buble”. Sfrustrowany, rozgoryczony pracownik przenosi swoje emocje dalej, a klienci podlegają jego negatywnemu wpływowi.
Co ważne, badania Grupy Eurocash wskazują, że obsługa w sklepie jest dla konsumentów trzecim najważniejszym czynnikiem wpływającym na wybór marki sklepu (po cenach i asortymencie). Dlatego tak ważna jest dbałość o wysoką motywację pracowników do pracy.

SPOSÓB ZARZĄDZANIA

Pracownikowi możemy stawiać wymagania, wydawać mu polecenia czy zarządzenia. Możemy także oddziaływać na jego pracę skuteczniej – właśnie poprzez motywowanie. Motywowanie to zbiór działań powodujących, że ludzie zachowują się w określony sposób. Jest to proces kierowniczy, który polega na takim działaniu, by podwładni postępowali zgodnie z wolą kierującego, mając jednocześnie poczucie niezależnych decyzji.

MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem motywowania jest oddziaływanie na motywację zewnętrzną pracowników, która odnosi się zarówno do nagród, pochwał, podwyżek, awansów, jak i do kar m.in. nagany, działań dyscyplinarnych, krytyki, wstrzymania wynagrodzenia. Motywatory zewnętrzne cechuje szybka efektywność, ale niekoniecznie długotrwały efekt.

MOTYWACJA WEWNĘTRZNA

Dlatego warto dbać także o motywację wewnętrzną pracowników, która dotyczy ich jakości życia zawodowego i może powodować długotrwałe oraz głębsze efekty. Oddziałując na motywację wewnętrzną, należy dawać pracownikom poczucie, że wykonywana przez nich praca jest ważna, że mają swobodę działania oraz perspektywy rozwoju umiejętności czy awansu. Pracodawcy, aby zwiększyć motywację wśród pracowników, mogą m.in.:

  • dawać pracownikom przestrzeń i swobodę do wykonywania zadań samodzielnie i według własnego pomysłu na jego najefektywniejszą realizację;
  • w trakcie wydawania poleceń jasno objaśniać, po co należy coś zrobić oraz jaki ma to przynieść w efekcie rezultat.

3.  ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Dbaj o rozwój umiejętności swoich pracowników. Dobrze przygotowany do pracy zespół jest bardziej efektywny i zmotywowany, co jest szczególnie ważne w handlu detalicznym. Badania potwierdzają, że każda złotówka przeznaczona na szkolenia i rozwój pracowników przynosi w zwrocie 170% zysku dla pracodawcy (badania Saratoga HC Benchmarking, 2013 r.). Dlatego tak ważnym elementem przy budowie efektywnego zespołu jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników. 

Dobrze wyszkolony oraz rozumiejący potrzeby firmy i klientów pracownik będzie lepiej i skuteczniej osiągał cele biznesowe Twojego przedsiębiorstwa. Szkolenia mogą być również bardzo skutecznym motywatorem. Wystarczy przypomnieć pracownikowi, jak ważne w życiu jest branie odpowiedzialności za własny rozwój.

4. WSPARCIE PRACODAWCY

Każdy pracownik potrzebuje wsparcia. Życzliwość ze strony kierownictwa jest bardzo ważne dla każdego pracownika. Kiedy Twój pracownik wie, że może liczyć na pomoc czy Twoje dobre słowo, to znacznie chętniej angażuje się do pracy, a co za tym idzie – pracuje efektywniej. 
Ważne jest, abyś dawał swojemu pracownikowi poczucie, że ma perspektywy rozwoju czy awansu w Twojej firmie. Twój pracownik doceni, jeśli delegując mu zadania, będziesz brał pod uwagę jego możliwości fizyczne i psychiczne oraz nie przeciążał go ponad jego siły. 

Warto, abyś potrafił rozpoznawać talenty i mocne strony swoich pracowników oraz wiedział, czy dana osoba lepiej działa samodzielnie czy jednak jest skuteczniejsza we współpracy z innymi. Te informacje powinny pomagać Ci także efektywniej rozdzielać zadania w całym zespole.

5. ZAPLANOWANY PROCES ZMIANY

Przeprowadź pracowników spokojnie przez proces zmiany. Dla wielu ludzi stabilizacja w miejscu pracy jest ważną i kluczową wartością. Jednak w każdym przedsiębiorstwie ciągle zachodzą stopniowe zmiany, związane choćby z podziałem ról i pozycji pracowników.
Na zmiany wewnątrz organizacji jedni pracownicy reagują pozytywnie, inni negatywnie. Bardzo często wpływ na ich reakcje ma forma zatrudnienia.

Aby zmiany w firmie przebiegały bez uszczerbku na wyniku finansowym, powinieneś zawsze mieć konkretny plan wprowadzania zmian w życie, a Twoi pracownicy powinni od początku być włączeni w ten proces.  
Przygotowując się do zmiany, należy najpierw uświadomić pracowników, jakich obszarów one dotyczą i jak będą bezpośrednio wpływać na ich pracę. Następnym krokiem jest przygotowanie pracowników do nowych warunków pracy, stworzenie atmosfery otwartości do nowego podziału ról oraz udzielenie im odpowiedniego wsparcia. Efektem będzie pozytywne nastawienie pracowników do zmiany. 

CO WYWOŁUJE OBAWY

Jeśli jednak Twoi pracownicy są nieprzychylni zmianom to zastanów się, czy powodem ich reakcji mogą być:

  • obawa przed niedostateczną wiedzą i umiejętnościami, aby uczestniczyć w zmianach, co może w konsekwencji doprowadzić do utraty pracy, przeniesienia na stanowisko pracy o mniejszym prestiżu, zmniejszenia płacy;
  • niechęć do udziału w szkoleniach;
  • słuchanie i podzielanie negatywnych opinii o zmianach innych pracowników.

Pamiętaj, że zawsze możesz zapewnić pracownika, że zmiany nie wpłyną negatywnie na jego sytuację zawodową. Natomiast za pomocą szkoleń i doskonalenia umiejętności pracownicy szybciej i efektywniej będą wykonywać swoje obowiązki. 

 

Zapraszamy na platformę edukacyjną AUE www.akademiaeurocash.com.pl
Aby uzyskać dostęp do platformy skontaktuj się z infolinią AUE (502 004 024) lub napisz (kontakt@akademiaeurocash.com.pl)

powrót do aktualności