O ILE POLSKI ŁAD WYDŁUŻYŁ TERMIN OPŁACANIA SKŁADEK ZUS ?

Za sprawą Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowy termin płatności składek ZUS. Zmiany w terminach dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FS, FGŚP oraz FEP.

DOTYCHCZASOWE TERMINY

Do końca 2021 r. terminy opłacania składek były następujące:

  • do 10. dnia następnego miesiąca – płatnicy opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie
  • do 15. dnia następnego miesiąca – płatnicy opłacający składki także za inne osoby ubezpieczone (również wspólnicy spółki cywilnej, jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o.)

NOWE TERMINY

Nowe terminy zależne są od posiadania przez płatnika osobowości prawnej. Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują następujące terminy opłacania i rozliczania składek:

  • do 15. dnia następnego miesiąca– płatnicy posiadający osobowość prawną (m.in. spółki kapitałowe, fundacje, stowarzyszenia)
  • do 20. dnia następnego miesiąca– płatnicy nieposiadający osobowości prawnej m.in. płatnicy opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenie oraz spółki osobowe (spółki jawne, spółki komandytowe, spółki partnerskie, spółki komandytowo - akcyjne)

INSTRUKCJE OD ZUS

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć krótkie instrukcje z prawidłowo wypełnionymi formularzami ZUS DRA i ZUS RCA. Osoby, które potrzebują wsparcia w ustaleniu podstawy wymiaru składek, obliczeniu składek lub sporządzeniu dokumentów rozliczeniowych, mogą m.in. skorzystać z infolinii ZUS (22 290 55 00) lub e-wizyty w ZUS.  

 

Niniejszy materiał został przygotowany w celu poinformowania Klientów o określonych istotnych zmianach w prawie polskim i nie stanowi on porady prawnej dotyczącej konkretnej sytuacji któregokolwiek z Klientów i nie powinien być traktowany przez Klientów jako porada. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami prawnymi należy konsultować się z prawnikiem.

Zapraszamy na platformę edukacyjną AUE www.akademiaeurocash.com.pl
Aby uzyskać dostęp do platformy skontaktuj się z infolinią AUE (502 004 024) lub napisz (kontakt@akademiaeurocash.com.pl)

powrót do aktualności