Zmiany w zarządzie Eurocash

kontynuujemy strategię partnerstwa

List od Prezesa Grupy

Szanowni Państwo,

chciałbym przekazać Państwu informacje o zmianach, które nastąpiły w ostatnim czasie w Zarządzie Grupy Eurocash. Mają one na celu jeszcze lepsze i efektywniejsze odpowiadanie na Państwa potrzeby, tak abyśmy jako Grupa mogli dbać o Państwa codzienną działalność i razem z Państwem budować silny rynek niezależny. W czasach rosnącej konkurencji tym bardziej musimy kłaść nacisk na tworzenie solidnych fundamentów Grupy Eurocash – by skutecznie wspierać Państwa konkurencyjność w tak dynamicznej branży, jaką jest handel detaliczny. Pozwolę sobie powtórzyć myśl, która przyświeca nam w codziennym działaniu – Państwa sukces to nasz sukces!

Dlatego też od lutego br. powołaliśmy do Zarządu dwóch nowych członków: Tomasza Polańskiego, który będzie odpowiedzialny za działalność hurtową oraz Dariusza Stolarczyka, który odpowiadać będzie za segment detaliczny. Obaj znają bardzo dobrze zarówno Eurocash, jak i specyfikę współpracy z Państwem, od lat zarządzając najprężniej rozwijającymi się jednostkami naszej Grupy. Ich ogromne doświadczenie i znajomość biznesu będą nieocenionym wsparciem dla Zarządu oraz całej Grupy w codziennej pracy na rzecz rozwoju Państwa biznesu.

W Zarządzie Tomasz Polański będzie bezpośrednio nadzorował obszar działalności hurtowej Eurocash (realizowanej m.in. w ramach Eurocash Dystrybucja, Eurocash Cash&Carry, Eurocash Serwis i eurocash.pl). Tomasz jest związany z Eurocash od 1999 r. i jak nikt inny zna hurtową stronę naszej działalności. Dariusz Stolarczyk będzie natomiast nadzorował obszar działalności detalicznej, prowadzonej w ramach Delikatesów Centrum. Dariusz dołączył do naszej Grupy w 2018 r. na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Eurocash Serwis i osiągnął wiele sukcesów w tej roli.

Z Zarządu odchodzą natomiast Rui Amaral, który obejmie stanowisko Doradcy Zarządu i nadal będzie zaangażowany w podejmowanie kluczowych dla Grupy decyzji strategicznych, oraz Noel Collet, odpowiedzialny do tej pory za segment detaliczny.

Jestem przekonany, że powyższe zmiany przełożą się na wymierne korzyści, które Państwo odczują. Cieszę się również na spotkania z Państwem, które odbędą się w najbliższym czasie.

Chciałbym mocno podkreślić, że Grupa Eurocash kontynuuje i będzie kontynuować strategię bycia Państwa partnerem i od niej nie odejdzie.

Z wyrazami szacunku

Paweł Surówka

powrót do aktualności